شرکت فرمد بهین طب در سال 1384 در تهران ثبت گردید.

اعضای تیم ما

عضو فرمد

سمت در فرمد

عضو فرمد

سمت در فرمد

عضو فرمد

سمت در فرمد

عضو فرمد

سمت در فرمد

زمینه فعالیت

این شرکت با تکیه بر 20 سال سابقه فعالیت در صنف پزشکی و با هدف ارائه کالاهایی با کیفیت در زمینه گوش، حلق و بینی، گنهای زیبایی و ترمیمی و تولید تختهای زیبایی مورد استفاده در کلینیکها، مراکز و مطبهای پزشکی فعالیت خود را آغاز نمود.

در این راستا نماینده برندهای معروف و با سابقه ای نظیر

  • Griffin Laboratories امریکا (دستگاههای کمک گفتاری)
  • Invotec امریکا (جراحی مصرفی گوش، حلق و بینی)
  • Pulmodyne امریکا (تراکستومی هایی به سبک شایلی)
  • VOE اسپانیا (گنهای بعد از عمل زیبایی و لیپولیز)
  • Anker تایوان (بالشهای طبی فوق هوشمند)

است و به صورت انحصاری با برندهای فوق همکاری مینماید.